סדנאות והרצאות – כללי

הייחודיות של הרצאות וסדנאות שאנו מציעים הינו בשילוב קשב לדרישות הייחודיות של תהליכים המתרחשים בארגון, מצד אחד, ולאופן שבו יירצו המשתתפים להיות שותפים בהם, מצד שני. אנו פועלים בו זמנית בשני מישורים:

במישור הארגוני, נלמד להכיר ולפענח את 'הנחות היסוד', הארגוניות, ונזהה דפוסים קיימים של קבלת החלטות, ודרכים שכיחות להובלת שינוי בארגון.

במישור האישי והבינאישי, אנו חותרים לאפשר הן לעובדים והן למנהלים לאתר גרעין עוצמה אישי, להבחין בגישה ניהולית אישית וארגונית, ולהכיר בסגננות התמודדות אישיים עם דילמות ובהרגלי עבודה קיימים.

פיתוח חשיבה רלפקטיבית הן על הארגון והן על העצמי והבינאישי מרחיב את אפשרויות הבחירה של המשתתפים. הודות לכך הם יכולים לשכלל את החשיבה אודות דילמות מורכבות, להתמודד באופן מותאם יותר עם מצבים ארגוניים מגוונים  ולמזער השלכות של הקשיים.

עבודה זו בשני המישורים תומכת בהבנייה מוצלחת של תהליכי שינוי ובהטמעת שינויים משמעותיים בהצלחה.

אנו מקפידים בעבודתינו על כך שתכני ההרצאות או הסדנאות יהיו עד כמה שניתן בזיקה ישירה לפרקטיקות של הארגון המזמין. לפיכך, במהלך המפגשים נידונים תהליכים מתוך היומיום של הארגון, ונערכים ניתוח ותהליכי למידה רפלקטיבים של המשתתפים.

סגור לתגובות.