תוכניות הדרכה ופיתוח מקצועי למנהלים

גיבוש תפיסת תפקיד ניהולי

תהליכי גיבוש תפיסת תפקיד ניהולי מערבת בירור של תופעות וסוגיות ניהוליות, עבודה על מקורות הכוח של מנהל הצוות כמנהיג, עיצוב חזון אישי ופיתוח סגנון הובלה אישי. נתרכז בסוגיות של הנעה עובדים, פענוח חסמים, הובלת תהליכי שיפור של ביצועי הצוות בסביבה דינמית ודורשנית ופיתוח הזדהות ומעורבות של חברי הצוות עם תהליכים ארגוניים.

מומלץ על מתכונת עבודה של 'שיח עמיתים' – כל אחד מהמשתתפים משתף בתורו בדילמה ניהולית, ונערך דיון מונחה לבירור הסוגיות, וייעוץ הדדי בנוגע לפרקטיקות ניהוליות. מבנה עבודה זה מאפשר יתרונות רבים:

  • שימוש בשונות בין החברים בצוות לחשיבה מיטבית רבת פנים אודות דילמות ארגוניות.
  • תרגול מונחה של יכולת ניהולית לעבודה במצב של ריבוי קולות.
  • הזדמנות למנהל לקבל מבט מתבונן על האופן בו הוא עובד, יוצר שיח בינאישי ומשדר מסרים לסובבים.
  • עידוד פתיחות בארגון, ויכולת להסתייע באופן ספונטאני במנהלים-קולגות.
  • הגברת לכידות של שכבה ניהולית כארגון כקבוצת השתייכות וחשיבה.

ניהול קונפליקטים בצוות

 הסדנה כוללת בירור אקטיבי של מושגי יסוד מעולם הקונפליקטים וניהולם. ניגע בתפיסות וברגשות מודעים ולא-מודעים, המלווים מצבי קונפליקט (למשל, חשש מפני אי הסכמות והסלמה, והתמודדות עם רגשי כעס). נדון בתקשורת (מילולית ולא מילולית) במצבי קונפליקט ונעבוד על הסגנון הניהולי האישי בהתמודדות איתם. נקנה כלים בסיסיים לגישור ולניהול קונפליקטים בתוך צוותים.

המנהל כמנחה

נעסוק בלימוד תהליכים קבוצתיים ופרקטיקות הנחייתיות מרכזיות. נסייע למנהלים לפענח תהליכים קבוצתיים, המתרחשים באופן שכיח בארגונים בכלל ובעתות משבר בפרט: תפקידים בקבוצה, מלחמות או הימנעות, נטייה להאדיר או לחילופין  להתייחס בביטול לעובדים מסוימים, נטייה להתקבצות או נטייה להתבודדות ועוד. זיהוי תהליכים קבוצתיים מאפשר למנהל להימנע מהישאבות אליהם, ולהגיב באופן יעיל, המחלץ את הצוות משקיעה או תקיעות במצב קיים.

בנוסף, נלמד פרקטיקות מרכזיות בהנחיה של מבני שיח צוותיים, על מנת לאפשר למנהלים לנווט באופן מיטבי בישיבות צוות או בקבוצות עבודה, ולרתום את ריבוי העמדות והקולות לטובת חשיבה מקצועית ועמוקה עבור הארגון.

סגור לתגובות.