תוכנית הדרכה ופיתוח לעובדים שאינם בדרג ניהולי

לעבוד כחבר בצוות – ולחזור הביתה בשלום

נלמד על עצמנו כעובדים בצוות ועל תהליכים צוותיים וקבוצתיים, המשפיעים עלינו  – מעצימים או מחלישים. נלמד על תהליכים של לכידות קבוצתית, ואפשרות להשגת מטרות משותפות ברובד הבינאישי או הצוותי. בין השאר נעסוק בסוגיות של שיפור תקשורת בצוות, 'תפקידים' שאנו נוטלים על עצמינו בצוות רב-מקצועי, תחרות בין חברי צוות ושיתופי פעולה, והשפעות של צורך בהישגיות ובולטות.

קונפליקטים במקום העבודה

בירור והעמקה של תופעות של קונפליקטים במקום עבודה – בין קולגות ובין דמויות סמכות לכפיפים. נבחן מקורות שונים –מודעים ולא מודעים, להופעת עימותים בינאישיים, ניגע בתפיסות וברגשות המלווים קונפליקטים (למשל, חשיבה 'מפוצלת', התמודדות עם פגיעות, בידוד, כעס, ו'פרנויה'). נדון בתקשורת (מילולית ולא מילולית) במצבי קונפליקט. נבחן את המטענים שאנו מגיעים איתם למפגש עם מצבי עימות, ונעבוד על הסגנון האישי בהתמודדות איתם. נקנה מיומנויות בסיסיות למסגרת העבודה היומיומית מארגז הכלים של גישור וניהול מצבי קונפליקט.

המפגש בין עולם העבודה לעולם האישי

נעסוק בנקודות החיבור וההשפעה שיש להיסטוריה האישית שלנו ולהתנסויות קודמות על יצירת זהות מקצועית, בניית קריירה ועל דפוסי התפקוד שלנו בעבודה. נבחן באיזו מידה אנו משחזרים בעבודה חוויות קודמות מהחיים (מהמשפחה או מחברויות) וכיצד אנו מאפשרים לעצמנו הזדמנויות חדשות. נשאל, באיזה מובן העולם האישי שלנו מקדם את התפתחותנו המקצועית ומתי אנו שבויים בדפוסים קודמים או מנסים לתקנם. לבחון ולהציע מה יכול לסייע לנו להתרחב וליצור 'עצמי-ים' חדשים. בין השאר נתמקד בסוגיות הבאות:

  • דימוי עצמי וביטחון בכישורים וביכולת
  • אסרטיביות וסמכותיות, השוואות, תחרותיות ושיתופי פעולה
  • סוגיות של ניהול עצמי – בחירות בקריירה, משרה והישגיות
  • אמצע החיים – מה נוכל עוד להשיג ולהגשים
  • התמכרות או מסירות לעבודה – איזונים והפרות בשיווי המשקל

סגור לתגובות.