הניווט כ"מסע" התפתחותי ספיראלי

במהלך המפגשים בינינו נצא ל"מסע" משותף לאחר הליך של אבחון לאיתור המיקום של הנועץ/המטופל ב"מרחב הקוגניטיבי והרגשי" הנתון. לאחר מכן, נגדיר ביחד את מאפייני "הנתיב" האפשרי והרצוי (המוקד), נסמן את "גבולות הגזרה", ונצעד בנתיב בטוח להשגת היעד.

מהלך המסלול על פי מודל ECS מאופיין בהתפתחות הדרגתית גדלה והולכת המתווה נתיב ספיראלי. ככזה, יאפשר הנתיב התבוננות בנקודות ציון מזוויות ראייה שונות ומפרספקטיבה של זמן ותחומי חיים שונים.

נבחן את הנחות היסוד, את המטרות והיעדים ונסמן את "אבני הדרך". אלה תכלולנה, בין השאר, התמודדות עם שינוי הפרדיגמה, תמיכה רגשית וניהול לחצים, מיומנויות ניהול זמן, כישורי חיים ועוד.

אדאג לערוך 'עצירות ביניים' במהלך המסלול. אלה ינוצלו לטובת היכרות מעמיקה עם "אבני הדרך", תוך העצמה ופיתוח יכולות וכישורים מנטאליים ורגשיים רלבנטיים.

אדאג גם לספק את הצרכים הייחודיים שלך בהתאם ל"גבולות הגזרה" שסומנו ולשינויים המתבקשים על מנת להשיג את המטרות והיעדים שנקבעו וכמקפצה להמשך ההתקדמות בנתיב.

סגור לתגובות.