ניווט בחללי חשיבה ורגש

שורשיו האקדמיים של הייעוץ והטיפול על פי מודל ECS נוגעים במחקר אודות תהליכי ההתפתחות שלנו כבני אדם.

באופן מיוחד, שורשיו של מודל זה נטועים במחקר לדוקטוראט שערכתי על מנת לעקוב אחר עובדים ומנהלים בעלי מומחיות בתחומם.

המחקר ניסה להתחקות אחר תהליכי הלמידה הקבוצתית של המומחים ולענות על שאלות כגון: כיצד מומחים מתמודדים עם חוסר וודאות ושינוי מתמיד בסביבה המקצועית שלהם, כיצד הם מפרשים את "המציאות" ומתי הם מרגישים כי המידע שאספו (למשל, רופא שאוסף מידע דיאגנוסטי על מחלתו של הפאציינט) הוא מספיק תקף על מנת שאפשר יהיה להסתמך עליו בפרקטיקה.

המחקר מתבסס על מתודולוגיות איכותניות, בעזרתן התגבש מודל ייחודי של תהליכי הלמידה ושל הדינאמיקה המאפיינת קבוצות של מומחים. מוצג בו מודל תיאורטי, המערב תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, הקוגניציה החברתית, מודלים לניתוח הנרטיב הסיפורי וכן מודלים של ניווט.

מודל זה מראה כיצד מומחים מצליחים "לנווט" בחלל וירטואלי תלת-ממדי.

מודל ECS מסמן אזורי העצמה קונספטואליים הנבנים ומתעצבים בשיתוף עם הנועץ ואשר בתוכם מתרחשים תהליכי התפתחות. זיהוי משאבים אלה של הנועצים מתרחש בסביבה דינאמית ומאתגרת הפועלת ברמות שונות – קוגניטיבית, התנהגותית ורגשית.

המשאבים והתהליכים מיוצגים באופן סימבולי בחלל תלת מימדי (3D) נתון של מרחב וזמן – באזורי העצמה (וירטואליים) – ואשר בתוכם מתאפשר "ניווט" דינאמי מונחה, מבוקר ומוערך. זהו ניווט ספיראלי בתוך חללים קוגניטיביים ורגשיים, העובר בנקודות ציון בולטות ואשר באמצעותו ממשיכה להתגבש המציאות האישית.

'חללי החשיבה והרגש' הנמצאים בבסיס תהליכי ההתפתחות של הפרט מתגבשים לעיתים קרובות באופן הדרגתי וצומחים (Emerge) תוך כך שהנועץ מקיים "דיאלוג" רפלקטיבי מתמשך עם דפוסי התנהגותו, תפיסותיו ורגשותיו כמו גם עם המשימה שלו ועם היועץ/המטפל.

הייעוץ והטיפול עפ"י מודל ECS מציע מגוון כלים ושיטות יישומיות אשר יאפשרו לנועץ/למטופל לגלות בתוכו את המשאבים הרבים אותם הוא יוכל לגייס לצמיחה מתמשכת. בעזרת כלים אלה מתאפשר לו לברר את מטרותיו ויעדיו, לחדד את כישוריו המנטאליים והרגשיים, לפתח את מיומנויותיו, ולשפר בכך את איכות חייו תוך גמישות הדרגתית של "מודל העבודה" שלו (The Conceptual Space-work).

באמצעות המחקר שביצענו לאורך שנים כמו גם המעקב המובנה אחר תהליכים אלה של צמיחה – פותחה שיטת ECS. וניווט בחללים קוגניטיביים

סגור לתגובות.