MBTI למנהלים

כללי

כאשר מנהלים מהווים השראה לאחרים בארגון הם מביאים לידי ביטוי מגוון רחב של יכולות כגון: קבלת החלטות טובות בתנאים של אי וודאות, תקשורת אפקטיבית, הובלת שינוי והשפעה, ניהול פרו-אקטיבי של מצבי קונפליקט, יוזמות וחדשנות ועוד.  סגנון האישיות של המנהלים משפיע באופן ישיר על דפוסי הניהול והתקשורת, על ניהול הצוות שלהם ובכלל על הבחירות שהם עושים בקריירה, בלימודים ועוד. על מנת לרכוש יכולות כגון אלה, מנהלים נעזרים באחד הכלים בעלי העוצמה הגדולה ביותר שנקרא MBTI.

מודל ה-MBTI  מאפשר לכל אדם לזהות את דפוס התקשורת וסגנון הניהול/המנהיגות שלו, בסביבת עבודה ובכלל.

אודות הסדנה

הסדנה הינה מפגש חוויתי עם מודל ה MBTI ובמהלכה יוכלו המשתתפים להתוודע באופן ראשוני עם טיפוסי האישיות כמו גם עם סגנון המנהיגות שלהם.

הסדנה ממוקדת במישור האישי והבינאישי ובה יתאפשר למשתתפים להכיר סגנונות התמודדות אישיים עם דילמות ולהאיר הרגלי עבודה קיימים. במהלך הסדנה נקנה גישות פרגמאטיות וכלים כדי לשכלל את האפקטיביות הניהולית, תוך אפשרות ליישם את הידע אודות טיפוסי האישיות כדי להשתפר.

הסדנה תסייע למשתתפים ב:

  • זיהוי הפוטנציאל המנהיגותי הפנימי שלהם
  • בדיקת הרגלים אשר עלולים לעצור אותם מלהצליח
  • הרחבה של זוויות הראייה שלהם באשר להיותם מנהיגים אפקטיביים
  • התנסות בהתנהגויות/תגובות חדשות למצבי ניהול מוכרים

בין הנושאים המרכזיים שבהם תעסוק הסדנה:

 א. היכרות עם שפת ה – MBTI

ב.  אבחון אישי MBTI – הפרופיל האישי שלי כמנהל וכאיש צוות

ג.  ניהול צוות מבוסס MBTI – איך עושים זאת?

ד.  התמודדות עם מצבי קונפליקט בצוות

סגור לתגובות.